Träna på att ge sorterad feedback för bättre kommunikation

Feedback är ett viktigt redskap inom kommunikation och kan hjälpa till att ge bättre kvalitet på dina relationer. När feedback används på ett konstruktivt sätt blir kommunikationen effektivare. Det gäller främst att sortera ut vad som är dina upplevelser och vad som är dina tolkningar av någon annan. Det är en stor skillnad om du säger:

– Vad stressad du är.. (som då är en tolkning).
– Jag märker att du inte riktigt kan sitta still. Känner du dig stressad? (Upplevelse).

Ge bara feedback när det passar och om personen vill ha feedback Se till att personen är mottaglig för feedback och kan ta emot feeback på bästa sätt. Det finns flera olika sätt att ge feedback på och här kommer en enkel sorterad feedback mall

1. Utgå från dig och dina upplevelser.
Använd JAG budskap – jag såg att, jag upplever. Gå tillbaka på vad du ser, hör eller känner (med känseln) i den andras beteende. Vi drar ofta för snabba slutsatser och tolkar andras beteenden. Om du upplever någon som stressad – vad var det som du såg eller hörde som gjorde att du upplevde det så?

2. Stäm av med den andra 
Som i exemplet ovan. Är det så att du känner dig stressad? Kolla av med personen så att din upplevelse är motiverad och stämmer överens med hur den andra upplevde det.

3. Ge din åsikt och motivation vad tycker du?
Om du har fått upplevelsen bekräftad kan du ge din åsikt och en motivering till det.

– Jag hörde att du talade väldigt snabbt och att du rörde dig snabbt  Jag upplevde dig därför som stressad och det gjorde att jag fick lite svårt att slappna av och verkligen ta till mig det du ville säga.

Samma sak gäller positiv feedback. Fundera på vad det var som var bra och varför.

– Jag tycker din föreläsning var väldigt bra eftersom du hade en lugn men ändå dynamisk ton. Det gjorde att jag kunde  slappna av och hade lätt att förstå och ta till mig vad du sade.

4. Ge förslag på eventuell förändring
Om du tycker att något är bra:  uppmuntra det, säg tex : fortsätt på det spåret, fortsätt göra precis som du gör. Om du tycker att något kan förbättras ger du ett förslag på hur. 

– En sak du skulle kunna göra annorlunda är att avsätta mer tid till vårt möte och förbereda dig lite mer. Då kanske det inte skulle kännas lika stressat och du skulle kunna gå igenom saker med mig lite mer noggrant.

5. Vad lärde du dig?
Lärde du dig något av den personen och isåfall vad var det? tex att du upplevde svårt att slappna av när den andre var stressad?

Sortera , Sortera mera. Fokusera inte bara på känslan, upplevelsen och tolkningen. Fundera på varför du upplevde det på det sättet, vad det var som var bra eller mindre bra och hur det skulle kunna bli ännu bättre. Det är konstruktiv kritik. Feedback är till för växande och skall ges med snälla ögon varmt hjärta. Vill inte personen ta emot feedback är det upp till honom eller henne.

Vill du veta mer om kommunikation och ledarskap? vi erbjuder utbildningar och ledarskapsprogram för dig och dina anställda LÄS mer här